اعضای هییت مدیره کنگره ایرانیان

کل: 61     مرد:45     زن:16

حداقل سن: 27 سال               حداکثر: 70 سال              میزان تحصیلات: 100% دانشگاه

در تصحیح و تکمیل اطلاعات و ابراز نظر همکاری کنید.
 
نظرات ارائه شده در این سایت برداشت های شخصی بر پایه مستندات قابل ارائه میباشند.

info@kikist.ca

 

Home Media Politics ICC Events Organizations Facebook Pages

 TendenciesLinks Petitions Documents Kikipedia FB Group Page People

Justice 88

   
 

 
   
   
     
غلامعلی کجباف            
             
               
               
                 
                     
                     
 

فعالیت های کنگره را میتوان به سه بخش تقسیم نمود:
1- تدارکات                 2- عصر قدیم( سکون)                   3- عصر جدید (پویائی)

 

 

1- تدارکات 2005 الی 2007

شهناز هاشمی غلامعلی کجباف ایرج عماد علی ظهوری علی غیاثی

 

2- عصر قدیم ( سکون) - کنگره خفته 2008 الی 2011

غلامعلی کجباف
استعفا   استعفا     استعفا       استعفا استعفا   استعفا  

 

 

3- عصر جدید (پویائی) 2012 تا کنون - مردان در فعالیت های هییت مدیره

برانداز

استعفا
برانداز

برانداز برانداز

اساسنامه
مدنی

برانداز برانداز

استعفا
مدنی

 مدنی

استعفا

برانداز
غیر منتخب

استعغا
برانداز

استعفا
مدنی

استعفا
مدنی

همسو

انتصابی
همسو

انتصابی
برانداز

استعفا همسو
غیر منتخب
همسو
غیر منتخب

انتصابی
برانداز

همسو
استعفا
غیر منتخب
     

همسو

همسو

همسو
انتصابی

همسو
استعفا

همسو

استعفا
همسو

همسو
غیر منتخب

همسو

     

1- فرخ زندی، صمد اسدپور، و کاوه شهروز را میتوان پیشقراولان عصر جدید نامید.

2- فرخ زندی و صمد اسدپور با حضور در مجلس سنا، معرفی خود به عنوان نمایندگان ایرانیان کانادا، و حمایت از تحریم ها بنای تفرقه و استفاده و ابزاری از کنگره را آغاز میکنند.
 
3- کاوه شهروز سازنده ترین عضو هییت مدیره تا به امروز بوده است. تغییر سایت، لوگو، اساسنامه، اعضاء. متاسفانه چند روز قبل از مجمع عمومی در سال اول فعالیت های خود استعفاء میدهد. از نقاط ضعف کارنامه ایشان حذف اطلاعات چند سال اول، و عدم شفافیت بوده است. دلایل استعفای ایشان و عدم حضورش در مجلس سنا تا به حال شناخته نشده است.

4- دیوید موسوی یکی از مثبت ترین اعضای هییت مدیره ای بوده که نگاهش بسوی منافع کامیونیتی در کانادا متمرکز بوده است. ایشان یکی از بازبینی های اساسنامه را انجام داده که فرخ زندی مانع رای گیری آن در مجمع عمومی شد. اگر این اساسنامه تائید میشد توطئه تخشا/بنائی نمیتوانست اجرا گردد.

5- ورود رضا بنائی به هییت مدیره اگر چه غیر دموکراتیک بود ولی باعث گردید که تحولات دموکراتیک قابل توجه ائی صورت گیرند. جالب توجه است که این دوره دموکراتیک ترین و مولد ترین دوره کنگره تا به حال بوده است. رضا بنائی را میتوان فردی با بالاترین قابلیت های مدیریتی در کنگره دانست.
 
6- بهروز آموزگار نیز یکی دیگر از اعضای هییت مدیره است که قابلیت های مدیریتی و فعالیتی بالائی  در سال اول دوره دوساله از خود نشان داد. متاسفانه به دلایل مختلف ایشان در سال دوم نه تنها از فعالیت ها کناره گیری کرد بلکه بیشترین لطمات را نیز به کنگره وارد کرد. (بازبینی اساسنامه)

7- ارسلان کهنموئی را میتوان تنها عضوی از هییت مدیره ها دانست که  جز سازندگی در جهت منافع کامیونیتی و منافع این نهاد، آنهم به دموکراتیک صورت امکان، هیچ هدف دیگری نداشته است. متاسفانه ضعف مدیریت، عدم استقامت، و قرار گرفتن ایشان در کنار مثلث بیژن، بهروز و سوده، با اهداف سیاسی/همسو، اجازه نداد که ایشان بتواند کنگره را در مسیر خود قرار دهد. به عکس دیگر اعضای هییت مدیره که بعد از پایان دوره خود دیگر مشارکتی در فعالیت ها نمیکنند، ارسلان تنها رئیس هییت مدیره ای میباشد که اولن استعفا داده و بعد از آن  به فعالیت های خود ادامه میدهد.

8- بیژن احمدی که از نظر قابلیت ها میتوان او را هم طراز با کاوه شهروز دانست، از طرفی با پیشقدم شدن و مدیریت کمپین "من هم یک ایرانی-کانادائی هستم" تحول عظیمی را در کامیونیتی و در رابطه با کنگره بوجود آورد. از طرف دیگر با خیانت به آنهائیکه با او در این کمپین همراه بودند، و عهد شکنی نسبت به صد ها عضوی که به  این کمپین اعتماد کرده و از طریق آن به کنگره پیوستند، لطمه غیر قابل جبرانی به اعتماد و اعتبار فعالیت های جمعی و این نهاد وارد کرد. ایشان با آشکار شدن اهداف  سیاسی/همسوئی که پنهان نگاه داشته بود،  تسخیر هییت مدیره به همراه عده ائی که آشنائی چندانی با این نهاد و فعالیت های اجتماعی نداشته، و فعالیت در جهت منافع همسو با منافع جمهوری اسلامی، تفرقه ائی را در کامیونیتی بوجود میاورد که تا به امروز دیده نشده است.

9- با تصویب تغییرات در اساسنامه  در رابطه با سراسری شدن کنگره ایرانیان و عدم قانونمندی، شفافیت، و جوابگویی در سال 2018 شکایتی توسط چهار تن از اعضای کنگره علیه هییت مدیره کنگره به ریاست سوده قاسمی در مراجع قضایی مطرح گردید. که یکی از نتایج آن برگزاری انتخابات در سال 2020 زیر نظر نماینده قانون بود.

10- سراسری شدن کنگره یکی از بزرگترین لطمات به این نهاد میباشد که حاصلش تشکیل اولین هییت مدیره سراسری در انتخابات 2020 میباشد که اکثرن برای اولین بار به عضویت کنگره در آمده، سابقه فعالیت های اجتماعی و شناختی از کنگره نداشته اند. از نتایج آن عدم کارایی، کمکاری و ریزش تعداد اعضاء از 3500 نفر به 456 نفر میباشد.

 

 زنان در فعالیت های هییت مدیره ها (بخصوص در عصر جدید)

کمترین حضور سیاسی ااستعفا
             
کمترین حضور پشتیبانی کمترین حضور                

 

فعالترین (فرهنگی)

فعالترین (سیاسی)

فعالترین (لجستیک - پشتیبانی)

کمترین حضور و تاثیر گذاری

1- در عصر قدیم نیاز سلیمی و شعله خلیلی نقش رهبری را برای چند سال  به عهده داشته اند. در سال 2012 از هییت مدیره استعفا میدهند.

2- سیما دینی، سارا تخشا، شهلا غفوری، مریم نایب یزدی، و یسنا بهشتی به دعوت فرخ زندی بصورت انتصابی به فعالیت های هییت مدیره میپیوندند.

3- سارا تخشا با استعفا و باز گشت به هییت مدیره و استعفای مجدد امکان ورود رضا بنائی را به هییت مدیره بصورت انتصابی فراهم میاورد.
3- میترا صفاری به دعوت ارسلان کهنموئی پور به فعالیت های هییت مدیره از طریق شرکت در انتخابات 2015 میپیوندد.

4- سوده قاسمی از فعالان کمپین "من هم یک ایرانی-کانادائی هستم" با شرکت در انتخابات 2015 و داشتن بالاترین آراء به هییت مدیره میپیوندد.

5- درنا مژدمی به دعوت سوده قاسمی، به صورت شرطی و غیر منتخب به هییت مدیره میپیوندد.

6- در دوران حضور سوده قاسمی بیشترین لطمات به کنگره و کامیونیتی که حاصلش دوقطبی شدن و از میان رفتن حس تعلق و اعتماد میباشد است. در دوران ریاست ایشان برای اولین شکایتی علیه هییت مدیره در مراجعه قضایی مطرح میگردد. سوده قاسمی به مدت 7 ساعت راستی آزمایی میگردد و بسیاری از تخلافات آشکار میگردند.

7- سوده قاسمی در انتخابات 2015 و آرزو خدیر در انتخابات 2020 بالاترین تعداد آراء را به خود اختصاص میدهند

 

 

Facebook  October 7 at 5:49pm

در پاسخ به اعتراض به تاخیر در ارائه گزارش مالی سال گذشته، بیژن احمدی چنین پاسخ میدهد:

" آقای شمس با رفتار های شما هر روز بیشتر اطمینان پیدا میکنم که هدف شما جز تخریب و اتهام زدن به داوطلبینی که برای فعال کردن کنگره از وقت و کار و زندگی شخصی خود گذشته اند چیز دیگری نیست".

گفتگوئی هم با شهرام تابع محمدی داشتم. من هم مانند ایشان اشکالی نمیبینم که عده ائی همکاری شان با کنگره فقط برای منافع شخصی باشد.

با توجه به این دو گفتار به نظر لازم میاید که تعریف مشخص و شفافی از "کار داوطلبانه" داشته باشیم. اگر کسانی برای منافع شخصی از قبیل:
1- اهداف سیاسی در رابطه با ایران
2- اهداف سیاسی در رابطه با کانادا
3- منافع شخصی بیزینسی

به همکاری به کنگره میپردازند، آنرا دیگر کار داوطلبانه نباید بنامیم. این افراد در قبال وقتی که میگذارند چیزی عایدشان میشود. این عایدی حتمن نباید بصورت مستقیم و یا مالی باشد. از همین رو میباشد که در انتخابات تقلب و لشگر کشی، و دسته بندی میشود. برای پست ریاست از هر کاری دریغ نمیشود. وگرنه بعید به نظر میاید که برای کار داوطلبانه لزوم به انتخابات، حذف، و یا این همه دوز و کلک باشد. از همه عجیب تر اینکه آخر کار این عزیزان طلبکار نیز میباشند.

از این رو این آینه را در درجه اول برای خود این پنجاه و یک نفری که تا به حال در هییت مدیره سمتی داشته اند تهیه کرده ام. که بدانند در هر جایگاهی که این نهاد قرار گرفته است آنها سهمی بیشتر نسبت به کمیت و کیفیت همکاری هایشان داشته اند. در کامنت هایم سعی خواهم کرد اطلاعات بیشتری را به اشتراک بگذارم تا آنهائی که شناخت کمتری از این نهاد دارند با ریشه مشکلات آشنا سازم.

Facebook 

خوبه که در رابطه با روسا بیشتر بدانیم:

-          اولین رئیس کنگره سعید حریری بود که بعد از پایان سال اول خدمتش کناره گیری میکند.

-          آخرین رئیس کنگره بیژن احمدی میباشد که بعد از پایان دوره دوساله اولش دوباره در انتخابات شرکت میکند.  جالب توجه آنکه دموکراتیک و موفق ترین انتخابات کنگره در سال 2015 بود که از طریق آن بیژن به هییت مدیره میپیوندد که در آن 900 نفر شرکت کرده و هشت کاندیدا وجود داشت. در سال 2016 اصلن انتخاباتی صورت نمیگیرد و در سال 2017 که بیژن دوباره در انتخابات شرکت میکند چهار کاندیدا برای چهار صندلی خالی وجود داشت.

-          میتوان گفت که در دوره بیژن احمدی، قانونمندی، شفافیت، مشارکت اعضاء در پائین ترین سطح خود بوده است. ایشان بیشترین کنترل را بر اعضای هییت مدیره داشته و اجازه نداده است که جز بازگشائی سفارت و رفع تحریم ها فعالیت دیگری در این نهاد صورت گیرد.

-          ارسلان کهنموئی پور نیز مانند سعید حریری بعد از پایان دوره اول خدمتش کناره گیری میکند.

-          رضا بنائی تنها رئیس کنگره میباشد که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده است. ایشان در دو دوره کاندیداتوری خود را اعلام میکند و در هر انصراف خود را اعلام میکند.

-           جالب توجه آنکه میتوان گفت سال 2014 که ریاستش با رضا بنائی بود دموکراتیک ترین و فعال ترین سال کنگره بوده است.

-          سالم ترین و فعال ترین انتخابات نیز در سال 2014 به ریاست رضا بنائی صورت میگیرد.

-          بهنام اصفهانی زاده هم سه سال به دلیل اینکه در سال 2012 مجمع عمومی به حد نصاب نرسید و انتخاباتی برگزار نگردید ریاست کنگره را به عهده داشته است.

-          سال 2012 به گونه ائی بیداری این نهاد خفته بعد از چهار سال بود. فرخ زندی ریاست کنگره را در سال های 2012 و 2013 به عهده داشت. از نکات خاص دوره دو ساله ایشان اینست که فیلمبرداری از مجمع عمومی در انحصار هییت مدیره بوده که به اشتراک گذاشته نشد.

-          در ضمن در دوره ایشان میباشد که اطلاعات چهار سال اول نهاد از سایت کنگره حذف میشود.

-          در این دوره بود که لوگوی کنگره تغییر میکند

-          بالاترین رقم استعفا های اعضای هییت مدیره در این دوره بود

-          بیشترین تقلب ها در انتخابات در این دوره صورت گرفته اند.

-          از چهار سال اول فعالیت های کنگره اطلاعات زیادی در دست نیست. ولی مشخص است که در آن چهار سال این نهاد فعالیت آنچنانی نداشته است.

-          در مقایسه روسای کنگره در شش سال گذشته ارسلان کهنموئی تنها فردی میباشد که جز خدمت به کامیونیتی هدف دیگری نداشته است. میتوان گفت که در بین روسا فقط ایشان به کار داوطلبانه پرداخته است. در صورتیکه فرخ زندی، رضا بنائی، بیژن احمدی هر چهار نفر به دلیل اهداف سیاسی به کنگره پیوسته اند. این افراد نه تنها کار داوطلبانه انجام نداده اند بلکه داوطلبانه و با آگاهی کامل این نهاد را در جهت اهداف سیاسی خود از مسیر اصلی منحرف نیز کرده اند.

-          میتوان گفت که تا به امروز جز در سال 2015 که ریاست در اختیار ارسلان کهنموئی پور بوده، عنان این نهاد در اختیار روسا بوده است. اعضای دیگر هییت مدیره نقش آنچنانی جز حمایت از برنامه های روسا بازی نکرده اند.

لطفن اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید. تا این لیست تکمیل و تصحیح گردد.

 

 

مستعفی های کنگره

 
 

کاندیدا های انتخاباتی  که به هییت مدیره راه نیافته اند

           

 

Last Edited 30/01/2022 - No copyright restrictions on this site. For all comments on this site info@signandprint.ca